Rozmery Audi A1 allstreet.

¹Šírka v oblasti ramien.
²Šírka v oblasti lakťov.
*Maximálny priestor pre hlavu

Údaje v milimetroch
Údaje rozmerov pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

Zavrieť