Rozmery Audi A1 citycarver

Údaje v milimetroch

* Maximálny priestor pre hlavu.

Zavrieť