Rozmery Audi A1 citycarver

Údaje v milimetroch

1 Šírka v oblasti ramien.
2 Šírka v oblasti lakťov.

Zavrieť