Rozmery

Údaje v milimetroch

*** Šírka v oblasti lakťov.
**** Šírka v oblasti ramien.

Zavrieť