Rozmery Audi S5 Sportback.

¹Šírka v oblasti ramien.
²Šírka v oblasti lakťov.
*Maximálny priestor pre hlavu


Údaje v milimetroch
Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

Zavrieť