Rozmery

¹Šírka v oblasti ramien
²Šírka v oblasti lakťov
³Maximálny priestor pre hlavu
⁴Normálna úroveň
⁵Vysoká úroveň 2

Údaje v milimetroch
Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

Zavrieť