Rozmery Audi RS7 Sportback performance

¹Šírka v oblasti ramien
²Šírka v oblasti lakťov
*Maximálny priestor pre hlavu

Údaje v milimetroch
Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla.

Zavrieť