Rozmery Audi A8 L.

Údaje v milimetroch

** Šírka v oblasti lakťov.
*** Šírka v oblasti ramien.

Zavrieť