Elektromobilita v zime

20.12.2021

Inteligentné funkcie optimalizujú dojazd a nabíjací výkon.

Vyhrievanie sedadiel namiesto ventilátora kúrenia, optimálny tlak v pneumatikách, parkovanie v garáži a nastavenie režimu efektivity: tieto a ďalšie faktory ovplyvňujú, ako rýchlo sa vybije vysokonapäťová batéria pohonu. Zákazníci Audi môžu okrem týchto bežných tipov využiť navyše aj niektoré inteligentné funkcie na zvýšenie výkonnosti vysokonapäťovej batérie modelov e-tron a predĺženie dojazdu v zime.

1. Nastavenie časového spínača k odjazdu a temperovanie 

Temperovanie aktivované časovým spínačom pred odjazdom vyhreje kabínu vozidla rovnako nezávislé kúrenie pri automobiloch so spaľovacím motorom a súčasne zohreje na optimálnu prevádzkovú teplotu aj batéria vozidla. Táto funkcia tak okrem zvýšenia komfortu prispieva aj k predĺženiu dojazdu. Na temperovanie sa použije elektrická energia z externého zdroja - verejného nabíjacieho stojana alebo wallboxu. Tým sa počas jazdy nemusí použiť na kúrenie vozidla až toľko elektrickej energie, čo prispeje k predĺženiu dojazdu. To je relevantné najmä pri jazdách na krátke trasy, ktoré sú náročné z hľadiska spotreby energie, pretože chladná batéria sa musí zohriať na optimálnu prevádzkovú teplotu s využitím energie, ktorá by sa inak mohla použiť na pohon vozidla.

 

2. Plánovač trasy e-tron

Plánovač trasy e-tron v modeloch Audi s elektrickým pohonom dopĺňa približne 30 detailnými informácie funkcie navigácie systému Audi MMI (MMI = Multi Media Interface) a pomáha zohľadňovať špecifiká elektrického pohonu, najmä pri jazdách na stredné a dlhé vzdialenosti. Vypočítava najrýchlejšiu trasu, zohľadňuje dáta z premávky, ako aj charakter trasy a zvyklosti vodiča, zakalkuluje dĺžku zastávok na nabíjanie a všetky tieto faktory zahrnie do celkového času jazdy. Užívateľ pri tom dostáva informácie o výkone a pripájacích konektoroch príslušných nabíjacích bodov. Systém okrem toho zobrazuje, či sú nabíjacie stojany voľné alebo obsadené. Plánovač trasy Audi e-tron uprednostňuje vysoko výkonné nabíjacie stanice HPC (HPC = High Power Charging = ultra rýchle nabíjanie) a pri modeloch Audi e-tron GT aktivuje temperovanie batérie počas jazdy aby bolo možné využiť maximálny nabíjací výkon. 

S aktívnym plánovačom trasy e-tron elektrický model Audi vyhľadáva  najefektívnejšiu trasu k zadanému cieľu. Okrem toho kalkulátor dojazdu pre  Audi e-tron* a Audi e-tron Sportback* na internetovej stránke audi.de zobrazuje rozdiely v dojazde - v závislosti od vonkajšej teploty, jazdného režimu, rozmeru pneumatík, ako aj použitia kúrenia a klimatizácie. 

 

3. Nabíjanie pri nízkych teplotách 

Inteligentný systém manažmentu batérie BMS (Battery Management System) komunikuje s nabíjacím stojanom alebo wallboxom aby optimalizoval nabíjací prúd pre podľa možnosti šetrné nabíjanie striedavým prúdom (AC). Nabíjanie systém reguluje automaticky a ukončí ho keď je batéria úplne nabitá, respektíve je nabitá na nastavenú úroveň - napríklad 80 percent. Počas nabíjania BMS monitoruje napätie v jednotlivých článkoch a v prípade potreby ho vyrovnáva. Okrem toho inteligentná regulácia aktivuje vyhrievanie batérie. Keď teplota batérie klesne pod určitú definovanú úroveň, BMS automaticky redukuje nabíjací výkon aby sa predchádzalo predčasnému starnutiu batérie. Okrem toho Audi odporúča pri nízkych teplotách dobíjať batériu v čo najkratšom čase po jazde. Vtedy je batéria ešte zohriata na optimálnu prevádzkovú teplotu a preto sa nabíja šetrne a rýchlo.

4. Prognóza dojazdu v združenom prístroji

Prognóza dojazdu sa vypočítava z úrovne nabitia vysokonapäťovej batérie a predpokladanej spotreby energie. Tá závisí od viacerých faktorov. Najväčší vplyv má spotreba energie na pohon. Až ďaleko za ňou sú komfortné spotrebiče a klimatizovanie kabíny. Pre predpokladaný dojazd Audi využíva dva scenáre - s aktivovanou navigáciou a bez aktivovanej navigácie. Pri aktivovanej navigácii sa predpokladaná spotreba elektrickej energie vypočítava z profilu trasy (rýchlostné obmedzenia, výškové rozdiely), aktuálnych dopravných informácií ako napríklad dopravné zápchy, ako aj priemernej spotreby energie za posledných 100 kilometrov. Okrem toho sa pre celú nadchádzajúcu jazdu odhadne predpokladaná spotreba energie komfortných spotrebičov a klimatizácie/kúrenia. Pri zapnutí a vypnutí komfortných spotrebičov monitor dojazdu zobrazí vodičovi ich bezprostredný vplyv na vypočítaný dojazd.

 

5. Starostlivosť o vysokonapäťovú batériu

Kto často jazdí na krátke trasy, mal by batériu nabíjať maximálne na 80 percent využiteľnej kapacity, lebo to prispieva k predĺženiu jej životnosti. Okrem toho sa treba vyhýbať trvalému hlbokému vybíjaniu batérie pod 20 percent, lebo to skracuje jej životnosť . Kto často jazdí na dlhé trasy, môže nabíjať batériu až na  100 percent ale hneď po nabití by mal vyštartovať na jazdu. Kto parkuje dlhšie ako 12 hodín, mal by v zime ideálne udržiavať úroveň nabitia batérie v rozsahu medzi 40 a 80 percentami.

 

6. Geograficky lokalizované nabíjacie profily

Táto automatizovaná funkcia v modeloch Audi e-tron* umožňuje vodičovi na určitých miestach aktivovať vopred nakonfigurované profily nabíjania. Po tom, ako vodič nastaví lokálne profily nabíjania v MMI a uloží ich pomocou koordinátov GPS, môže nakonfigurovať nastavenia profilov a časové okná pre nabíjanie. Do týchto nabíjacích profilov si vodiči môžu uložiť niekoľko adries.

7. Prediktívne temperovanie

Aby bolo možné využiť extréme vysoký nabíjací výkon HPC až do 270 kW modelu Audi e-tron GT*, je potrebná určitá teplota vysokonapäťovej batérie. To sa dosahuje osobitne prispôsobeným temperovaním batérie počas jazdy. Keď vodič v plánovači jazdy e-tron zadá ako cieľ nabíjaciu stanicu HPC, osobitný algoritmus vypočíta predpokladaný čas príjazdu a z neho odvodí potrebný výhrevný alebo chladiaci výkon aby bolo možné na nabíjacom stojane okamžite využiť maximálny nabíjací výkon pre skrátenie prestávky na nabíjanie. Ak si to vodič želá, dá sa pri tom temperovať aj kabína posádky. 

 

8. Redukcia jazdných odporov a komfortných spotrebičov

S menším rozmerom kolies a užšími pneumatikami, ako aj so správnym tlakom vzduchu v pneumatikách sa dá znížiť valivý odpor pneumatík v zime. Naopak, strešný box zvyšuje aerodynamický odpor a tým skracuje dojazd, preto by sa mal používať iba vtedy, keď je naozaj potrebný. Pri jazde šetrí energiu vyhrievanie volantu a sedadiel, pretože pôsobí bezprostredne na telo vodiča a spolujazdcov a tým spotrebúva menej elektrickej energie ako kúrenie nastavené na vyššiu teplotu. K predĺženiu dojazdu prispieva aj využívanie uzavretej cirkulácie vzduchu v kabíne.