City Events

Nepremeškajte už žiadnu udalosť. Funkcia City Events od Audi connect služieb informuje o aktuálnych podujatiach a vyhľadávaných lokáloch - alternatívne podľa cieľa jazdy, aktuálneho miesta alebo podľa samostatne zvoleného miesta.

Funkcia vyhľadávania poskytne výsledky s informáciami o adrese lokality, o vzdialenosti vzdušnou čiarou od aktuálneho miesta, o začiatku podujatia a dokonca, ak je k dispozícii, aj o telefónnych číslach tejto lokality. Okrem toho vám poskytne tiež informácie o dopravných predpisoch zvolenej krajiny.

Vyhľadávať môžete tieto akcie: koncerty, divadelné predstavenia, programy kín, prehliadky a aktivity, múzeá a galérie, športové podujatia, veľtrhy, diskotéky a nočný život, ale aj historické pamiatky. Zobrazenie výsledkov sa dá prispôsobiť individuálnym potrebám, napríklad sa dajú zoradiť podľa ceny a vzdialenosti. Integrovaná funkcia predčítania Vám zobrazené informácie na želanie prečíta.

myAudi – osobné služby

Heslom ošetrený portál myAudi vám ponúka osobné služby.

Zavrieť
Pre najlepší zážitok z webovej stránky
Táto stránka používa cookies pre čo najlepšiu skúsenosť používateľa. Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním nevyhnutných súborov cookie. Cookies vyžadujúce súhlas (analytické cookies, funkčné cookies, cookies pre personalizovaný obsah) sa nastavujú až po ich aktivácii. Ak súhlasíte s používaním cookies, identifikačné údaje spracujú naši partneri (poskytovatelia súborov cookie a poskytovatelia služieb IT). Za túto webovú stránku a súbory cookie zodpovedá spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Aktivovať všetky cookies