Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana vášho súkromia pri používaní internetových stránok je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vás chceme v nasledujúcom texte podrobne informovať o získavaní osobných a anonymných údajov.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžeme podľa § 11 a 14 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobmedzene získať len vtedy, keď nám ich poskytnete vy sami - napr. v rámci registrácie pri vyplnení dotazníka, pri výhernej súťaži alebo pri požiadavke o zasielaní noviniek - a udelíte nám súhlas k ich spracovaniu. Ak budete pri využívaní ponúkaných služieb požiadaný o zadanie vašich osobných údajov, tak je vylúčené spojenie Vašich osobných údajov s údajmi z protokolu prístupu cez - hoci aj anonymnú - IP adresu s cieľom vytvorenia osobného profilu užívateľa.

Pretože súhlas pre získanie a spracovanie Vašich údajov na hore uvedené účely môže zahŕňať aj sprostredkovanie Vašich údajov vybraným partnerom spoločnosti Volkswagen (predajcovia a servisní partneri), finančným inštitúciám, resp. výskumným ústavom verejnej mienky pre prieskum trhu a analýzu spokojnosti zákazníkov, môžu byť Vaše údaje poskytnuté aj týmto partnerom. Okrem toho je vylúčené, aby boli vaše údaje poskytnuté tretím stranám - ako napr. spoločnostiam priamej reklamy (direkt marketing) a pod.

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
  • Dátum a čas zaslania požiadavky
  • Názov prezeranej stránky resp. súboru
  • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
  • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
  • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

Používanie cookies

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.

Aby sa dali návštevy webových stránok presnejšie zapisovať, používajú sa na tejto stránke cookies od Piwik.org (http://de.piwik.org/). Okrem toho sa pre optimalizované riadenie reklamy používajú cookies od twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) a Google Inc. (http://www.google.com). Takto získané údaje sa ukladajú výhradne anonymne.