Rozmery

Údaje v milimetroch

¹ Šírka v oblasti ramien.
² Šírka v oblasti lakťov.

 

Zavrieť