Rozmery

¹Šírka v oblasti ramien
²Šírka v oblasti lakťov
³Maximálny priestor na hlavu
Údaje v milimetroch
Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla
Uvedené hodnoty sú nominálne hodnoty určené na základe údajov. Vychádzajú z údajov dostupných v čase stanovenia a z definovanej výbavy.

Zavrieť