Rozmery

Údaje v milimetroch / Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

4Výška vozidla so strešnou anténou
5Úroveň vzduchového pruženia (výška1)

Zavrieť