Acquire Pohľad zhora > Rozmery > R8 Spyder V10 performance RWD > R8 | Audi Slovensko

Rozmery

¹Šírka v oblasti ramien
²Šírka v oblasti lakťov
³Maximálny priestor pre hlavu

 

Údaje v milimetroch
Rozmery pri pohotovostnej hmotnosti vozidla
Uvedené hodnoty predstavujú nominálne hodnoty určené s databázy. Vychádzajú z údajov dostupných v čase určenia a definovaného variantu výbavy.

Zavrieť