Audi Logo

Rozmery RS e-tron GT performance

¹Šírka v oblasti ramien ²Šírka v oblasti lakťov ³Maximálny priestor pre hlavu

Údaje v milimetroch Údaje rozmerov pri pohotovostnej hmotnosti vozidla

Uvedené hodnoty sú nominálne hodnoty stanovené na základe údajov. Vychádzajú z údajov dostupných v čase výpočtu a z definovaného variantu vybavenia.