Audi Logo

Klimatizácia a nastavenie sedadiel (RS Q8)

Klimatizácia vo vašom Audi sa dá ovládať intuitívne dotykom. Pritom si môžete vybrať teplotu, intenzitu a ďalšie funkcie. Prostredníctvom displeja je tiež možné klimatizovať a nastaviť sedadlá alebo spustiť masáž.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.