Audi Logo

Tiesňové volanie a online volanie asistenčnej služby

V prípade nehody vaše Audi automaticky realizuje núdzové volanie, keď rozpozná kolíziu. Prípadne môžete núdzové volanie iniciovať manuálne stlačením tlačidla. Ak uviaznete na ceste v dôsledku poruchy, online volanie asistenčnej služby vám pomôže rýchlo a jednoducho stlačením servisného tlačidla.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.