Audi Logo

Audi connect kľúč

S Audi connect kľúčom máte digitálny prístup k vozidlu prostredníctvom vášho smartfónu. Otvorte a zatvorte svoje Audi a naštartujte motor bez toho, aby ste museli mať pri sebe fyzický kľúč. Okrem toho môžete ďalšie digitálne kľúče zdieľať s priateľmi a kolegami prostredníctvom aplikácie myAudi.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.