Audi Logo

Audi connect tiesňové volanie & servis s Audi connect Remote & Control

Služby Audi connect vám počas jazdy ponúkajú komfort a pocit bezpečia. S aplikáciou myAudi máte svoje vozidlo a množstvo praktických funkcií všade so sebou.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.