Audi Logo

Audi phone Box

Audi phone box nabíja smartfón indukčne. Okrem toho spája mobilný telefón so strešnou anténou a ponúka funkciu hands-free v najvyššej kvalite vďaka technológiám HD Voice a LTE.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.