Audi Logo

MMI navigácia plus (Q3)

Navigácia MMI plus vám ponúka mimoriadne jednoduché ovládanie. Personalizovateľné menu, praktické riešenia systému infotainment a internetové online služby podčiarkujú jej inovatívny charakter.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.