Audi Logo

MMI navigácia plus s MMI touch response (A8)

Navigácia MMI plus s MMI touch response ponúka inovatívnu navigačnú technológiu, intuitívne ovládanie a vysoký stupeň personalizácie.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.