Audi Logo

Navigácia – ovládanie s nastavenia (Q5)

Vaše Audi vyhľadá najrýchlejšiu trasu do cieľa pomocou navigácie. Zadávanie veľmi jednoduché. Navigáciu môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb aj prostredníctvom nastavení.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.