Audi Logo

Navigácia – ovládanie a nastavenia (A3)

Vyhľadávanie adries a nastavenie navigačného systému Audi sú rýchle a jednoduché. Písmená môžete písať priamo na displej alebo ich pohodlne zadávať pomocou QWERTY klávesnice.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.