Audi Logo

Online vyhľadávanie podľa navigačných cieľov

Nájdite nabíjacie stanice a zaujímavé miesta, ako sú parkoviská a reštaurácie, vrátane online recenzií z yelpu. Získajte podrobné informácie pomocou dotykového alebo hlasového ovládania.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.