Audi Logo

Počasie

Aké je počasie na vašej ceste alebo v cieli? Zistite viac o tom, ako môžete získať aktuálne informácie o počasí, ako napríklad 7-dňovú predpoveď alebo radar, pomocou služby Audi connect.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.