Audi Logo

Právna zodpovednosť

Právne upozornenia

Audi, TDI, quattro, Spaceframe, ASF, ako aj označenia modelov sú registrované značky spoločnosti AUDI AG.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je uvedený v tomto zozname a/alebo v texte nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti AUDI AG, resp. Porsche Slovakia.

Vyobrazené modely vozidiel ukazujú výbavu pre Slovenskú republiku. Tieto obsahujú napr. aj špeciálnu výbavu, ktorá nepatrí do sériovej dodávky a je ju možné získať iba za príplatok. V rôznych krajinách nie sú k dispozícii všetky modely z dôvodu špecifických ustanovení daných krajín. Informujte sa prosím u Vášho Audi partnera o dodávaných modeloch a presnom rozsahu výbavy.

Zmeny v konštrukcii, výbave a rozsahu dodávky, ako aj odchýlky vo farebných tónoch, ostávajú vyhradené. Všetky uvedené ceny sú nezáväzné, odporúčané ceny vrátane DPH.

Používajte prosím pre Vaše vozidlo iba originálne Audi diely. Tieto diely môžete získať u autorizovaných predajcov Audi. Váš príslušný Audi partner je informovaný o preskúšanom rozsahu dielov a rád Vám poradí.

Audi preberá v rámci zákonných ustanovení zodpovednosť za diely distribuované spoločnosťou Audi. Pri použití iných náhradných dielov, alebo príslušenstva odmieta Audi akúkoľvek náhradu škody spôsobenú týmito dielmi.

Dokonca aj keď predajca príslušenstva, alebo dielov získal všeobecné povolenie na prevádzku, môže byť aj tak dotknutá bezpečnosť vozidla. Pri rozmanitosti príslušenstva ponúkaného na trhu nie je možné, aby spoločnosť Audi preskúšala takého diely.

Dbajte prosím ďalej na to, že pri použití dielov, ktoré nie sú distribuované spoločnosťou Audi, môže byť tiež dotknutá záruka Vášho vozidla.

Podmienky pri používaní odkazov na stránky/ Link Agreement

  • Toto webové sídlo prevádzkuje Porsche Slovakia a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.
  • Porsche Slovakia víta a umožňuje, zásadne podľa nasledujúcich pravidiel, tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla. Každé použitie odkazu musí obsahovať jasný a jednoznačný odkaz na webové stránky Porsche Slovakia, predovšetkým musí byť každý obsah presne reprodukovaný.
  • Tvorba odkazov na jednotlivé podstránky webovej stránky Porsche Slovakia bez údajov zreteľného označenia výrobcu (Deep-Link) sa vyslovene zakazuje.
  • Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.
  • Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná. Porsche Slovakia sa dôrazne dištancuje od takéhoto obsahu na príslušných internetových stránkach vrátane všetkých ich podstránok.
  • Porsche Slovakia nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.
  • Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, kedykoľvek a v akomkoľvek smere zmeniť tieto obmedzenia bez udania dôvodu a voči porušeniu obmedzení postupovať kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.