Audi Logo
 

Rozmery Audi Q8 SUV TFSI e

¹Šírka v oblasti ramien ²Šírka v oblasti lakťov ³Maximálny priestor pre hlavu ⁴Výška vozidla s anténou Údaje v milimetroch Údaje rozmerov pri pohotovostnej hmotnosti vozidla Uvedené hodnoty sú nominálne hodnoty stanovené na základe údajov. Vychádzajú z údajov dostupných v čase výpočtu a z definovaného variantu vybavenia.