Audi Logo

Audi laserové svetlo

Laserové svetlo Audi vytvára rozsiahly lúč svetla a automaticky sa aktivuje od rýchlosti 70 km/h.

Tu uvedené funkcie a prvky vybavenia môžu byť v závislosti od modelu ponúkané ako doplnková výbava za poplatok. Informácie o cenách a dostupnosti nájdete na www.audi.sk alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne ako popis funkcie a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie vybavenia.