Audi Logo

Digitálne Matrix LED svetlomety

Technológia svetlometov digitálnych Matrix LED svetlometov a zadných LED svetiel umožňuje premietať svetelné obrazy alebo animácie s vysokým rozlíšením priamo na vozovku pred vozidlom. Túto inováciu dopĺňajú mnohé možnosti adaptívneho rozdelenia svetla a svetelnej asistencie. To môže zvýšiť komfort pri jazde v tme. Možnosti individualizácie funkcie coming home/leaving home sú založené na rozšírenej svetelnej animácii s piatimi vybranými dynamickými projekciami.

Tu uvedené funkcie a prvky vybavenia môžu byť v závislosti od modelu ponúkané ako doplnková výbava za poplatok. Informácie o cenách a dostupnosti nájdete na www.audi.sk alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne ako popis funkcie a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie vybavenia.