Audi Logo

Rezervácia

Pomocou funkcií Functions on Demand môžete svoje Audi vybaviť mnohými užitočnými službami alebo funkciami aj po kúpe vozidla. Rezervácie sa vykonávajú priamo cez aplikáciu myAudi. Dokonca je možné si funkcie na obmedzenú dobu vyskúšať.

Functions on Demand je možné využiť len pre vybrané funkcie a nie sú dostupné pre všetky modelové rady. Tu zobrazené funkcie a prvky vybavenia môžu byť v závislosti od modelu ponúkané ako doplnková výbava za poplatok. Informácie o cenách a dostupnosti nájdete na www.audi.sk alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne ako popis funkcie a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie vybavenia.