Audi Logo

Inštruktážne videá Audi

Functions on Demand

undefined: undefined undefined: undefined Tu zobrazené funkcie a prvky vybavenia môžu byť v závislosti od modelu ponúkané ako doplnková výbava za poplatok. Obrázok slúži výlučne ako popis funkcie a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie vybavenia.

Functions on Demand

S funkciami „Functions on Demand“ ponúka Audi svojim zákazníkom ešte väčšiu flexibilitu pri výbere vybavenia. Kedykoľvek je možné pridať mnoho funkcií. Patria sem služby, ako je digitálne rádio, aktivácia parkovacieho asistenta alebo balíky Matrix LED. Pomocou aplikácie myAudi je výber funkcií intuitívny a rýchly.

 

Functions on Demand (Trailer)

Registrácia myAudi

Predĺženie