Audi Logo

Audi charging hub: Rezervácia parkovacieho miesta

Rezervujte si časový interval na nabíjanie vášho Audi v Audi charging hub - veľmi jednoducho v aplikácii myAudi. Pred rezervovaným miestom sa vysunie parkovací bar a zablokuje pre vás nabíjacie miesto. Hneď ako prídete k Audi charging hubu, môžete parkovací bar odblokovať.