Audi Logo

Komfortná nezávislá klimatizácia

Komfortná nezávislá klimatizácia vychladí alebo vyhreje interiér na želanú teplotu pred začiatkom jazdy. Dá sa aktivovať a naprogramovať prostredníctvom systému MMI alebo pohodlne cez aplikáciu myAudi.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.