Audi Logo

Audi e-tron v každodennom živote

Nabíjajte svoje Audi e-tron pohodlne pomocou nabíjacieho systému e-tron kompakt. Ak chcete nabíjať svoje Audi e-tron na cestách, môžete použiť verejnú nabíjaciu stanicu. Prémiovú ponuku dopĺňa voliteľná služba Audi Charging Service. Zákazníkom Audi ponúka jednotný a pohodlný prístup k viac ako 500 000 nabíjacím miestam - v celej Európe a len s jednou zmluvou.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.