Audi Logo

Audi Charging Service - online portál a aplikácia myAudi

Online portál alebo aplikácia myAudi sú miestom pre všetko, čo súvisí so službou e-tron Charging Service. Zistite viac informácií o vašich nabíjacích aktivitách, faktúrach alebo cenách za nabíjanie aj v iných európskych krajinách.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.