Audi Logo

Nabíjanie AC v porovnaní s nabíjaním DC

"AC" znamená striedavý prúd a "DC" jednosmerný prúd. Pri každodennom používaní si rozdiel medzi striedavým a jednosmerným prúdom ani nevšimnete. Prúd sa automaticky mení vďaka meniču striedavého/jednosmerného prúdu nainštalovanému vo vašom vozidle.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.