Audi Logo

Nabíjanie podľa polohy

Rozšírené nastavenia nabíjania umožňujú špeciálne nastavenia nabíjania pre konkrétne adresy. Môžete nakonfigurovať cieľ nabíjania a časový rámec nabíjania pre konkrétne miesta, ako je váš dom alebo dovolenkový dom.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.