Audi Logo

Nabíjanie pomocou nabíjacieho systému e-tron connect

Ak chcete spustiť nabíjanie, odomknite nabíjací systém e-tron connect prostredníctvom 5-palcového dotykového displeja svojím 4-miestnym osobným PIN kódom a pripojte ho k vozidlu.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.