Audi Logo

Nastavenia nabíjania

Nastavenie nabíjania zobrazujú prehľadné informácie o stave nabitia batérie. Umožňujú tiež nastaviť cieľ nabíjania a naprogramovať a aktivovať časovač nabíjania. Časovač nabíjania možno pohodlne naprogramovať aj prostredníctvom aplikácie myAudi.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.Nastavenia nabíjania