Audi Logo

Opatrné nabíjanie

Spoznajte štyri najdôležitejšie pravidlá opatrnosti pri nabíjaní vašej vysoko výkonnej batérie.