Audi Logo

Audi Charging Service

Čo potrebujete na získanie prístupu k jednej z najväčších verejných nabíjacích sietí v celej Európe? V podstate len zmluvu. Zistite viac o službe e-tron Charging Service a prístupe k viac ako 500 000 európskych nabíjacích miest.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.