Audi Logo

Verejné nabíjanie

Ak chcete nabíjať svoje Audi e-tron na cestách, môžete využiť verejnú nabíjaciu stanicu - napríklad na parkovisku pri miestnom supermarkete alebo na vysokovýkonnom nabíjacom termináli „High Power Charging Terminal“ na diaľnici.

Tu uvedené funkcie a prvky výbavy sa môžu v závislosti od modelu ponúkať ako voliteľné príslušenstvo za príplatok. Informácie o cenách a dostupnosti sú k dispozícii na www.audi.at alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne na opis funkcií a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie výbavy.