Audi Logo

Audi - dobrá voľba.

Garantujeme vám to!

Servisné strediská Audi poskytujú záruku na bezchybnosť nimi predávaných vozidiel.

Podľa záručných podmienok na nové vozidlá Audi - v zmysle kúpnej zmluvy - sa po expedícii poskytuje:

  • 2-ročná záruka na nové vozidlo, bez obmedzenia najazdených kilometrov
  • 3-ročná záruka u všetkých našich vozidiel na lak karosérie, vďaka vysokej kvalite základnej farby a povrchového krycieho laku.
  • 12-ročná záruka na vysokokvalitné hliníkové a oceľové karosérie voči perforácii koróziou a Audi Space-Frame (ASF)
  • 2-ročná záruka na originálne diely Audi, originálne vymeniteľné diely a originálne príslušenstvo
  • 3-ročný grátis servis
  • doživotná garancia Audi mobility

Pochopte prosím, že prirodzené opotrebovanie a škody, ktoré boli spôsobené preťažením, neodbornou manipuláciou, alebo neprípustnými úpravami sú zo záruky vylúčené.

Nároky z rozšírenej záruky na lak a karosériu nevznikajú, ak:

  • boli tieto škody spôsobené vonkajším pôsobením, alebo nedostatočnou starostlivosťou,
  • nie sú chyby karosérie alebo laku včas odstránené podľa predpisov výrobcu,
  • poškodenie karosérie má príčinnú spojitosť s tým, že opravy karosérie neboli vykonané odborne podľa predpisu výrobcu.