Audi Logo

Predĺžená záruka Audi

Pre všetky modely

Pri predĺženej záruke Audi sa nemusíte vzdať komfortu bezplatných opráv, na ktorý ste boli zvyknutí v záručnej dobe. Naopak, ak si Predĺženú záruku Audi jednoducho objednáte pri kúpe vášho nového vozidla, bude záruka výrobcu v rozsahu nároku na opravu poruchy vozidla v dôsledku výrobnej vady platiť aj ďalej. Takto budete u nás chránení pred prípadnými nepredvídateľnými opravami a výdavkami aj počas ďalších najmenej troch rokov, podľa vlastnej voľby. Transparentná a jednoducho kalkulovateľná - pre všetky modely.

Koncept predĺženej záruky Audi je založený na atraktívnom rozsahu, variabilite rešpektujúcej individuálne potreby zákazníka, cenovej transparentnosti a komplexnosti. Predĺžená záruka Audi sa vzťahuje na všetky modely značky Audi a predstavuje garanciu, že vám bude porucha vozidla spôsobená vadou materiálu alebo montáže vo výrobe opravená, a to bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. 100-percentná záruka výrobcu na opravu porúch a chýb v dôsledku výrobných vád, to je Predĺžená záruka Audi.

V ponuke je päť variantov Predĺženej záruky Audi, ktorá prichádza do platnosti po uplynutí štandardnej dvojročnej záruky. Zákazník Audi si tak môže vybrať Predĺženú záruku podľa svojich potrieb, pričom si môže vybrať z piatich variantov. Predĺžená záruka začína platiť po uplynutí 24-mesačnej výrobcom poskytnutej záruky, jej platnosť sa končí uplynutím individuálne zvoleného času alebo dosiahnutím maximálneho počtu najazdených kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Cena pre jednotlivé modelové skupiny je stanovená pevne bez ohľadu na vyhotovenie, motorizáciu, prevodovku, alebo výbavu. Pri predaji vozidla prechádza Predĺžená záruka Audi aj na ďalšieho majiteľa - vzťahuje sa na vozidlo, nie na majiteľa.

Päť verzií Predĺženej záruky Audi

  • 3 roky / maximálne do 90 000 najazdených kilometrov
  • 3 roky / maximálne do 120 000 najazdených kilometrov
  • 3 roky / maximálne do 150 000 najazdených kilometrov
  • 4 roky / maximálne do 120 000 najazdených kilometrov
  • 5 rokov / maximálne do 150 000 najazdených kilometrov

Aktuálnu cenovú ponuku Predĺžnej záruky Audi nájdete v cenníkoch jednotlivých modelov alebo v konfigurátore vozidiel Audi. Značka Audi ponúka svojim prémiovým zákazníkom od 01.01.2014 na všetky modely (s výnimkou Audi A1 a Audi R8) tretí rok záruky (max. 90 000 km) ZDARMA.

Predĺženou zárukou od Audi získava zákazník istotu nároku na bezplatnú opravu porúch v dôsledku výrobných vád, za predpokladu dodržiavania predpísaných prehliadok u autorizovaného servisného partnera Audi a používania Originálnych dielov Audi® alebo u servisného partnera, ktorý dokáže vykonať príslušné opravy alebo údržbárske práce správnym spôsobom, a ktorý súčasne nepoužíva nekvalitné náhradné diely.