Audi Logo

Registrácia myAudi

Na prístup k službám Functions on Demand potrebujete používateľský účet myAudi. Registrácia je rýchla a dá sa vykonať v niekoľkých krokoch cez myAudi.com aj aplikáciu myAudi.

Functions on Demand je možné využiť len pre vybrané funkcie a nie sú dostupné pre všetky modelové rady. Tu zobrazené funkcie a prvky vybavenia môžu byť v závislosti od modelu ponúkané ako doplnková výbava za poplatok. Informácie o cenách a dostupnosti nájdete na www.audi.sk alebo u vášho predajcu Audi. Obrázok slúži výlučne ako popis funkcie a môže sa líšiť od tu zobrazenej verzie vozidla a softvéru v závislosti od modelu alebo línie vybavenia.