Audi Logo

Sme tu vždy pre vás

Audi Slovensko

Technická podpora

Pri riešení technických problémov je možné využiť podrobne spracované informácie obsiahnuté v technickej literatúre, ktorú si môžete objednať na internetovom portáli erWin.

V prípade akýchkoľvek otázok, či pripomienok týkajúcich sa riešenia technických problémov, kontaktujte prosím náš hotline na týchto telefónnych číslach:

+421 2 49 262 713 +421 2 49 262 706

alebo formou emailu na adrese [email protected]

Pre zaslanie technického dotazu je potrebné vyplniť nižšie uvedený formulár:

Školenia a semináre

Pokiaľ máte záujem o informácie týkajúce sa ponuky aktuálnych technických či netechnických školení a seminárov, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

+421 2 49262 663 +421 2 49262 680

alebo prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]

Dielenská výbava

Pred objednaním dielenskej výbavy je potrebné vyžiadať si od importéra číslo prevádzky, tvorené 5-miestnym, číselným kódom. Tento údaj slúži ako jedinečný identifikátor prevádzky a sú na neho naviazané ďalšie prístupy potrebné pre diagnostiku a činnosti s ňou súvisiace. V prípade záujmu o priradenie čísla prevádzky kontaktujte prosím importéra.

Porsche Slovakia, s.r.o. úsek Servis-technika Vajnorská 160 831 04 Bratislava

Ohľadne otázok o dielenskej výbave a špeciálnom náradí kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka na telefónnom čísle +421 2 49262 661

Neautorizované dielne

Technické informácie Pre zabezpečenie prístupu k technickým informáciám je pre neautorizované dielne k dispozícii internetový obchod erWin, kde si záujemcovia o servisnú literatúru môžu objednať informačné materiály potrebné k realizácii jednotlivých servisných činností.

Originálne diely a príslušenstvo Pre neautorizované dielne ponúkajú naši zmluvní partneri možnosť kúpy Originálnych dielov Audi za podmienok definovaných v rámci programu NORA. Ak máte záujem o Originálne diely Audi a Originálne príslušenstvo Audi, kontaktujte prosím Vášho najbližšieho autorizovaného servisného partnera.

Cenník potvrdení

Cenník potvrdení, ktoré vydáva importér, Porsche Slovakia, spol. s r.o., zástupca výrobcu zn. Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Nový partner

V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy o distribúcii motorových vozidiel značky Audi, resp. zmluvy na poskytovanie služieb údržby a opráv motorových vozidiel značky Audi, vyplňte prosím nasledujúci formulár: