Audi Logo

Schválenie pneumatík a diskov

Pre vozidlá značiek VW a AUDI možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu sú:

  • Meno a adresa objednávateľa, telef. číslo (ak ho uvediete)
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
  • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)

(možno použiť priložené tlačivo - Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov) Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o. úsek servis - technika Vajnorská 160 831 04 Bratislava