Audi Logo

Certifikát konformity COC

Pre vozidlá značiek VW a Audi s globálnou homologizáciou (viď. typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej Republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

  • Žiadosť s nasledovnými údajmi (možno použiť priložené tlačivo - Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC)
    • meno a adresa žiadateľa
    • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC
    • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
  • Čitateľná fotokópia veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o. úsek servis - technika Vajnorská 160 831 04 Bratislava